W Y K A Z   N R  38.2019

 

 

 

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej , nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza .

 

 

I.Położenie nieruchomości - miasto Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza 

                          

 

                              

II.Przedmiot dzierżawy    - część działki nr 953/6 o powierzchni 6,51 m2 z przeznaczeniem na ustawienie obiektu

                                           drobnego handlu (kiosk) .

                                        

 

 

III.Miesięczna stawka czynszu –  10,00 zł (netto) za 1m2 + 23% podatek VAT

 

 

 

                                                

                             

                           

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 02.12.2019r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 23.12.2019r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 13 stycznia 2020r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.18  lub tel. Nr 8117-655, 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2018r.

poz.2204 z póź. zmianami/.

 

o g ł a s z a m

 

 

1.Wykaz Nr 38.2019 z dnia 02 grudnia 2019r.  w sprawie  wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, części

   działki nr 953/6  o pow.6,51 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka, obręb Centrum przy

   ul. Sienkiewicza z przeznaczeniem na ustawienie obiektu drobnego handlu (kiosk) .

 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres trzech tygodni na

    tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 02 grudnia  2019r.

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. 18 lub

     telefonicznie Nr 8117-655 , 652.

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wykaz Nr 38/2019 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 953/6 o pow.6,51 m2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum z przeznaczeniem na ustawienie obiektu drobnego handlu (kiosk).
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:02.12.2019 13:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.12.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:02.12.2019 13:16