Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany studium
Podmiot udostępniający informację:Wydział Urbanistyki i Planowania
Informację opublikował:Dorota Łukasik
Data publikacji:15.11.2019 13:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.11.2019
Informację aktualizował:Dorota Łukasik
Data aktualizacji:15.11.2019 13:46