Bystrzyca Kłodzka, dn. 08.10.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

1. Wykaz nr 33/2019 z dnia 08.10.2019 r. w sprawie zbycia w formie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w obrębie Ponikwa, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 166/1 o całkowitej pow. 0,0646 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00046930/1.

 

2. Wykaz nr 33/2019 stanowi integralną część Obwieszczenia nr 33/2019 i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tj. od dnia 08.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r.

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 19 lub telefonicznie pod numerem 74/8117-654.

 

WYKAZ nr 33/2019

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm./

OGŁASZAM

Wykaz nr 33/2019 z dnia 08.10.2019 r. w sprawie zbycia w formie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w obrębie Ponikwa, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 166/1 o całkowitej pow. 0,0646 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00046930/1.

 

1.

Położenie nieruchomości

Ponikwa

2.

Numer działki

166/1

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,0646 ha

4.

Właściciel

Gmina Bystrzyca Kłodzka

5.

Księga wieczysta

Kłodzko nr SW1K/00046930/1

6.

Forma zbycia

Zbycie w formie zamiany

7.

Zagospodarowanie

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania p[przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego uchwałą nr XLI/412/13 z 28 lutego 2013 r. działka nr 166/1 znajduje się na terenach użytków rolnych.

8.

Cena nieruchomości

1 200 zł

8a.

Cena słownie

Jeden tysiąc dwieście złotych

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka informuje, że zgodnie z art. 34 osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości w trybie przepisów powyższej ustawy.

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości proszone są o składanie pisemnych wniosków do dnia 19.11.2019 r.

 

Niniejszy wykaz stanowi integralną część obwieszczenia z dnia 08.10.2019 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 08.10.2019 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przez okres 21 dni, tj. do dnia 29.10.2019 r.

 

/Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej/

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 33/2019 z dnia 08.10.2019 r. w sprawie zbycia w formie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej w obrębie Ponikwa, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 166/1 o całkowitej pow. 0,0646 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00046930/1
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:08.10.2019 10:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:08.10.2019
Informację aktualizował:Krzysztof Kuczek
Data aktualizacji:08.10.2019 10:12