Zarządzenia - październik 2019 r.

Zarządzenie nr 0050.401.2019 z dnia 01.10.2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępstwa dyrektora Szkoły Podstawowej w Wilkanowie w przypadku jego nieobecności


Zarządzenie nr 0050.403.2019 z dnia 01.10.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.384.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.404.2019 z dnia 01.10.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.405.2019 z dnia 01.10.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. komunikacji społecznej


Zarządzenie nr 0050.406.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 4 września 2019 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy oraz harmonogramu pracy w porze nocnej aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu kłodzkiego na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.415.2019 z dnia 02.10.2019 r. w sprawie ekwiwalentnej zamiany nieruchomości położonych w Ponikwie


Zarządzenie nr 0050.417.2019 z dnia 07.10.2019 r. w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności gruntowej


Zarządzenie nr 0050.418.2019 z dnia 11.10.2019 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Małego Rynku w Bystrzycy Kłodzkiej"


Zarządzenie nr 0050.419.2019 z dnia 11.10.2019 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników oraz zastępców dyrektorów samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Bystrzyca Kłodzka


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:01.10.2019
Data publikacji:01.10.2019 11:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.10.2019 13:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.419.2019 z dnia
11.10.2019 r. "

(Małgorzata Brodzka)
16.10.2019 13:35 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
16.10.2019 09:53 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.417.2019 z dnia
07.10.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
16.10.2019 09:52 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
15.10.2019 09:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.418.2019 z dnia
11.10.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
15.10.2019 08:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.10.2019 11:31 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.415.2019 z dnia
02.10.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
08.10.2019 11:31 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.10.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.406.2019 z dnia
02.10.2019 r. cd."

(Małgorzata Brodzka)
04.10.2019 14:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.406.2019 z dnia
02.10.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
04.10.2019 14:37 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
03.10.2019 14:03 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.402.2019 z dnia
01.10.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
02.10.2019 13:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.403.2019 z dnia
01.10.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
02.10.2019 13:41 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.10.2019 13:40 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
02.10.2019 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.405.2019 z dnia
01.10.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
02.10.2019 12:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.404.2019 z dnia
01.10.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
02.10.2019 12:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
01.10.2019 11:17 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)