Marcin Gaik 01.10.2019 10:41 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka 30.09.2019 r.

Przetarg GKM. Nr 1.II.2019

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Działając na podstawie:

  1. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu

przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1490).

  1. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.)

3. § 1 załącznika nr 2 do uchwały nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kł.

z dnia 7 lutego 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami

stanowiącymi własność Gminy Bystrzyca Kłodzka (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego

z 2017 r., poz. 2185)

 

Ogłasza II- gi przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa nr 2 o łącznej powierzchni użytkowej 30,92m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej (branża dowolna za wyjątkiem gastronomii, gier hazardowych, sprzedaży odzieży używanej, napojów alkoholowych)

 

Dane dotyczące najmu lokalu oraz warunki przetargu

 

1. Lokal użytkowy nr 1 o łącznej powierzchni 30,92m2 położony jest

w budynku nr 2 przy ul. Zamenhofa w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

2. Cena wywoławcza - 150,00zł. + VAT (miesięcznie)

Wysokość postąpienia - 10,00zł.

Wysokość wadium - 30,00zł.

 

3. Oprócz czynszu za najem lokalu, najemca będzie zobowiązany do

ponoszenia opłat z tytułu podatku od nieruchomości (płatny do Gminy)

oraz opłat eksploatacyjnych.

 

Warunki przetargu

 

1. Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2019 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu

Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 sala Nr 12.

 

2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta

i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (kasa czynna codziennie w godz. 7.45-14.30) lub na konto

Gmina Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział

Bystrzyca Kłodzka Nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 w wysokości 30,00zł.

z adnotacją ”przetarg GKM Nr 1.II.2019 ul. Zamenhofa nr 2/1 Bystrzyca Kłodzka”

do dnia 31.10.2019 r. oraz złożenie na przetargu pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się

z przedmiotem oraz warunkami przetargu i nie posiadaniu zadłużenia z tytułu najmu lokali

użytkowych stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kł.

- 2 -

 

Na przetarg należy zgłosić się z dowodem osobistym i dowodem wpłaty wadium.

 

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet

czynszu.

 

4. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od

zawarcia umowy najmu.

 

5. Uczestnikowi, który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po

terminie przetargu.

 

6. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej

przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Bystrzycy Kłodzkiej pokój nr 46 tel. 748 117 639.

 

Lokal można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o. o. ulica Strażacka nr 13

tel. 748117050.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: II przetarg ustny nieograniczony w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Zamenhofa nr 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:01.10.2019 10:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.09.2019
Informację aktualizował:Marcin Gaik
Data aktualizacji:01.10.2019 10:41