Zarządzenia - wrzesień 2019 r.

Zarządzenie nr 0050.376.2019 z dnia 03.09.2019 r. w sprawie kosultacji projektu uchwały Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020


Zarządzenie nr 0050.377.2019 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.244.2019 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wykazu osób upoważnionych do kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.378.2019 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia kompleksowego - wieloszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "Hrabstwo Kłodzkie - 2019 "


Zarządzenie nr 0050.379.2019 z dnia 05.09.2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Gorzanowa, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 289/4


Zarządzenie nr 0050.380.2019 z dnia 09.09.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 9 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 10 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.381.2019 z dnia 10.09.2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.382.2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/92 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.383.2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/83 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.384.2019 z dnia 11.09.2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bystrzyca Kłodzka w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


Zarządzenie nr 0050.386.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu na zakończenie służby przygotowawczej


Zarządzenie nr 0050.387.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Starobystrzyckiej


Zarządzenie nr 0050.388.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej


Zarządzenie nr 0050.389.2019 z dnia 12.09.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: "Budowa boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki koszykowej i piłki siatkowej) przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13"


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - wrzesień 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.09.2019 11:59

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.389.2019 z dnia
12.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.388.2019 z dnia
12.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.387.2019 z dnia
12.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.386.2019 z dnia
12.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.384.2019 z dnia
11.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.383.2019 z dnia
11.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.382.2019 z dnia
11.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
16.09.2019 11:34 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.09.2019 11:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.381.2019 z dnia
10.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
11.09.2019 11:10 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
10.09.2019 12:46 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.380.2019 z dnia
09.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
10.09.2019 12:45 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.09.2019 14:00 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.379.2019 z dnia
05.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
09.09.2019 13:59 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
09.09.2019 12:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.376.2019 z dnia
03.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
09.09.2019 12:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.09.2019 14:06 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.378.2019 z dnia
05.09.2019 r."

(Małgorzata Brodzka)
06.09.2019 14:06 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
06.09.2019 11:59 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)