Bystrzyca Kłodzka 04.09.2019 r.

 

 

 

INFORMACJA  O WYNIKU  PRZETARGU

 

Powołując się na:

§  12  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U 2014, poz. 1490)

 

podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku przetargu na najem lokalu użytkowego nr 9 położonego przy Placu Wolności nr 24 w Bystrzycy Kłodzkiej                 w I - szym przetargu ustnym nieograniczonym.

Przetarg GKM. Nr 2.I.2019

 

1/. Data i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu

    

    28.08.2019 r. godz. 09:30 sala nr 12 Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka

    I–szy przetarg ustny nieograniczony

 

2/. Oznaczenie nieruchomości

   

     lokal użytkowy nr 9 położony w budynku nr 24

     przy Placu Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej

 

3/. Liczba osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa

     w przetargu:

 

     Dopuszczonych   - 1           Niedopuszczonych  - 0

 

4/. cena wywoławcza czynszu miesięcznego za najem lokalu użytkowego oraz najwyższa  

     stawka czynszu osiągnięta w przetargu albo informacja o złożonych ofertach lub nie

     wybraniu żadnej z ofert.

    

     a/. cena wywoławcza czynszu miesięcznego                                         90,00zł.+VAT

 

          najwyższa stawka czynszu osiągnięta w przetargu                        100,00zł.+VAT

 

5/. Imię i nazwisko albo nazwa lub firma ustalona jako najemca:

 

Henryka Szczepanowska

 

Niniejsza informacja została wywieszona w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza nr 6 dnia 05.09.2019 r. na okres 7 dni

tj. do dnia 11.09.2019 r.

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I - szego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie najmu lokalu użytkowego nr 9 położonego przy Placu Wolności nr 24 w Bystrzycy Kłodzkiej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:05.09.2019 11:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.09.2019
Informację aktualizował:Marcin Gaik
Data aktualizacji:05.09.2019 11:13