W y k a z

 

 

gruntów, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum,  stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców ul. Starobystrzyckiej Nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej .

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 cz.998

 

    67 m2

 

   

 

 

Bp/PsIV - 67 m2

 

 33,50  zł.

czynsz  roczny

 

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia  05.08.2019r. do dnia 26.08.2019r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 16.09.2019r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: wykaz gruntu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 998 przeznaczony do dzierżawy w drodze przetargu ograniczonego do stałych mieszkańców ul. Starobystrzyckiej nr 18 w Bystrzycy Kłodzkiej .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:05.08.2019 10:39
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:05.08.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:05.08.2019 10:39