W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położone na terenie wsi Wyszki .

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

miesięcznej stawki

czynszu dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

cz.92        

 

    14m2   

 

PsIV-14m2   

z przeznaczeniem na komórkę  

 

 

 11,48 zł netto

+ 23% VAT               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz  wchodzi w życie z dniem 24.07.2019r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 14.08.2019r.  

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje

roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy  o gospodarce nieruchomościami do dnia 

04.09. 2019r.

 

MS/MS

 

W y k a z

 

 

 

 

gruntu stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczony do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej,  położony na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość miesięcznej stawki czynsz za dzierżawę

gruntu

 

 

  1.

 

  2.

 

  3.

 

  4.

 

     217

 

     218

 

cz.219

 

    220

 

   0,3621 ha

 

   1,7414 ha

 

   0,0760 ha

 

   0,8327 ha

               

 

PsIV - 0,3621

 

RV-1,2063, PsIV - 0,5351

 

dr-0,0760

 

PsIV-0,8327

 

Grunt z przeznaczeniem na strzelnicę

 

  50,00  zł (netto) 

+ 23% VAT

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 24.07.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 14.08.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 04.09.2019r.

 

 

 

MS/MS

 

W y k a z

 

 

 

 

gruntu stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczony do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej,  położony na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze  .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość miesięcznej opłaty za dzierżawę

gruntu

 

 

 1.

 

 2.

 

    cz. 54   

 

   cz. 65

 

 

 

   12,50 m2

 

   12,50m2          

 

12,50 m2

 

12,50m2

Grunt z przeznaczeniem na ustawienie tablic informacyjno-reklamowej

 

 po 125,00 zł

(za każdą tablicę)

+ 23% VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 24.07.2019r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 14.08.2019r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 04.09.2019r.

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

 

gruntu stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka przeznaczony do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej,  położony na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum  .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość miesięcznej opłaty za dzierżawę

gruntu

 

 

 1.

 

 2.

 

    cz. 524/2

 

   cz. 925

 

 

 

   12,50 m2

 

   12,50m2          

 

12,50 m2 ( ul. Sempołowskiej)

 

12,50m2 ( ul. Strażacka)

Grunt z przeznaczeniem na ustawienie tablic informacyjno-reklamowej

 

 po 125,00 zł

(za każdą tablicę)

+ 23% VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 24.07.2019r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 14.08.2019r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 04.09.2019r.

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykazy gruntów stanowiących własnośc gminy przeznaczonych do dzierżawy na tablice informacyjno-reklamowe, strzelnicę oraz komórkę
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:24.07.2019 10:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.07.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:06.08.2019 10:43