Bystrzyca Kłodzka 30.07.2019 r.

 

 

W Y K A Z    N R  22/2019

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 17 o pow. 30,11m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 2              w Bystrzycy Kłodzkiej

 

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności 2/17

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 17 położony                 

    w budynku mieszkalno - użytkowym.

3. Miesięczna stawka czynszu: 144,83zł netto

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 31.07.2019 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 21.08.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 30.07.2019 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm./

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 22/2019 z dnia 30.07.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego nr 17 o pow. 30,11m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca 

     Kłodzka położonego przy Placu Wolności nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 31.07.2019 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej pok.46 tel. nr 74 - 8117 - 639.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz Nr 22/2019 z dnia 30.07.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 17 położonego przy Placu Wolności nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:31.07.2019 11:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.07.2019
Informację aktualizował:Marcin Gaik
Data aktualizacji:31.07.2019 11:59