W y k a z

 

 gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul.  Strażackiej.       

 

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość miesięcznej stawki czynszu

dzierżawnego

w zł.

 

 1.

 

cz. 933/3

 

   20 m2

 

               

 

B-20 m2

 

Grunt z przeznaczeniem na ogródek

letni (piwny)  

od 01.05. do 30.09

każdego roku

(sezon letni) w wysokości 3,00zł./1m2 brutto

od 01.10 do 30.04. każdego roku w wysokości 0,50zł./1m2 brutto.

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podano do publicznej wiadomości od dnia 15.07.2019r. do dnia 05.08.2019r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 26 sierpnia 2019r

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykaz gruntu stanowiącego własność gminy przeznaczony do dzierżawy w drodze bezprzetargowej w granicach części dz.933/3 położonej w Bystrzycy Kł.obręb Centrum z przeznaczeniem na ogródek letni(piwny)
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:15.07.2019 12:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.07.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:15.07.2019 12:40