Marcin Gaik 18.07.2019 11:55 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka 17.07.2019 r.

 

 

W Y K A Z N R 20/2019

 

 

wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem o powierzchni 18,75m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Nadbrzeżnej nr 21/45
w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka ul. Nadbrzeżna 21/45.

2. Przedmiot dzierżawy – grunt wraz z garażem o powierzchni 18,75m2.

3. Miesięczna stawka czynszu: 5,00zł netto/1m2

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.07.2019 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 08.08.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 17.07.2019 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 tekst jednolity z póź. zm./

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 20/2019 z dnia 17.07.2019 r. w sprawie dzierżawy w drodze bezprzetargowej

gruntu wraz z garażem o powierzchni 18,75m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca

Kłodzka, położonego przy ul. Nadbrzeżnej nr 21/45 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 18.07.2019 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej pok. 46 tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wykaz Nr 20/2019 z dnia 17.07.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej gruntu wraz z garażem położonego przy ul. Nabrzeżnej nr 21/45 w Bystrzycy Kłodzkiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:18.07.2019 11:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.07.2019
Informację aktualizował:Marcin Gaik
Data aktualizacji:18.07.2019 11:59