Druki Aktualne Wydziału Finansowo-Budżetowego

 

Informujemy, iż 1 lipca 2019 r. wprowadzono nowe ogólnopolskie formularze dotyczące podatków lokalnych tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Powyższe zmiany regulują:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126).

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.:

 

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

IN-1 za 2019 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZIN-1 za 2019 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZIN-2 za 2019 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZIN-3 za 2019 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

DN-1 za 2019 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZDN-1 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZDN-2 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

2. PODATEK ROLNY:

IR-1 za 2019 - Informacja o gruntach - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZIR-1 za 2019 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZIR-2 za 2019 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZIR-3 za 2019 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

DR-1 za 2019 - Deklaracja na podatek rolny - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZDR-1 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZDR-2 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

3. PODATEK LEŚNY:

IL-1 za 2019 – Informacja o lasach – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZIL-1 za 2019 - Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZIL-2 za 2019 - Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZIL-3 za 2019 - Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

DL-1 za 2019 – Deklaracja na podatek leśny – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZDL-1 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZDL-2 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU:

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A - Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian
do dnia 30 czerwca 2019 r.:

 

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

IN-1 za 2019 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - formularz obowiązujący
do 30.06.2019 r.

DN-1 za 2019 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz obowiązujący
do 30.06.2019 r.

2. PODATEK ROLNY:

IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego - formularz obowiązujący do 30.06.2019 r.

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny - formularz obowiązujący do 30.06.2019 r.

3. PODATEK LEŚNY:

IL-1 za 2019 - Informacja w sprawie podatku leśnego - formularz obowiązujący
do 30.06.2019 r.

DL-1 za 2019 - Deklaracja na podatek leśny - formularz obowiązujący do 30.06.2019 r.

4. INNE FORMULARZE:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości gruntów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie figurowaniu w ew.podatkowej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:17.07.2019 13:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:Marta Bielak
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marta Bielak
Data aktualizacji:19.07.2019 15:00