Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy

Druki Aktualne Wydziału Finansowo-Budżetowego

 

Informujemy, iż 1 lipca 2019 r. wprowadzono nowe ogólnopolskie formularze dotyczące podatków lokalnych tj.: podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Powyższe zmiany regulują:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz.U. 2019 poz. 1104);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wzorów informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny (Dz.U. 2019 poz. 1105);
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny (Dz.U. 2019 poz. 1126).

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian w okresie od dnia 1 lipca 2019 r.:

 

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

IN-1 za 2019 - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZIN-1 za 2019 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZIN-2 za 2019 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZIN-3 za 2019 - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

DN-1 za 2019 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZDN-1 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZDN-2 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

2. PODATEK ROLNY:

IR-1 za 2019 - Informacja o gruntach - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZIR-1 za 2019 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZIR-2 za 2019 - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZIR-3 za 2019 - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

DR-1 za 2019 - Deklaracja na podatek rolny - formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZDR-1 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZDR-2 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

3. PODATEK LEŚNY:

IL-1 za 2019 – Informacja o lasach – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZIL-1 za 2019 - Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZIL-2 za 2019 - Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZIL-3 za 2019 - Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

DL-1 za 2019 – Deklaracja na podatek leśny – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.
 

ZDL-1 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

ZDL-2 za 2019 - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania – formularz obowiązujący od 01.07.2019 r.

4. PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTU:

DT-1 - Deklaracja na podatek od środków transportowych

DT-1A - Załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych

 

FORMULARZE OBOWIĄZUJĄCE w przypadku nabycia, zbycia nieruchomości/gruntu rolnego/gruntu leśnego lub zaistnienia zmian
do dnia 30 czerwca 2019 r.:

 

1. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI:

IN-1 za 2019 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości - formularz obowiązujący
do 30.06.2019 r.

DN-1 za 2019 - Deklaracja na podatek od nieruchomości - formularz obowiązujący
do 30.06.2019 r.

2. PODATEK ROLNY:

IR-1 - Informacja w sprawie podatku rolnego - formularz obowiązujący do 30.06.2019 r.

DR-1 - Deklaracja na podatek rolny - formularz obowiązujący do 30.06.2019 r.

3. PODATEK LEŚNY:

IL-1 za 2019 - Informacja w sprawie podatku leśnego - formularz obowiązujący
do 30.06.2019 r.

DL-1 za 2019 - Deklaracja na podatek leśny - formularz obowiązujący do 30.06.2019 r.

4. INNE FORMULARZE:

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wniosek o wydanie zaświadczenia o dochodach z gospodarstwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o ilości gruntów

Wniosek o wydanie zaświadczenia o nie figurowaniu w ew.podatkowej

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Druki i wnioski Wydział Finansowo-Budżetowy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:Marta Bielak
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:17.07.2019 13:52

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.07.2019 15:00 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 14:52 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 14:46 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 14:44 Dodano załącznik "wniosek nie figuruje jako podatnik"
(Marta Bielak)
19.07.2019 14:44 Dodano załącznik "wniosek dochód z gosp. rolnego"
(Marta Bielak)
19.07.2019 14:44 Dodano załącznik "wniosek ilość gruntów"
(Marta Bielak)
19.07.2019 14:43 Usunięto załącznik Zaświadczenie o dochodach z
gospodarstwa

(Marta Bielak)
19.07.2019 14:43 Usunięto załącznik Zaświadczenie o ilości dochodów
(Marta Bielak)
19.07.2019 14:43 Usunięto załącznik Nie figurowanie w ew. podatkowej
(Marta Bielak)
19.07.2019 14:36 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 14:34 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 14:33 Dodano załącznik "Zwrot podatku akcyzowego"
(Marta Bielak)
19.07.2019 14:33 Usunięto załącznik Zwrot podatku akcyzowego
(Marta Bielak)
19.07.2019 14:21 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 14:16 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 14:13 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 14:06 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 13:54 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 13:50 Dodano załącznik "Zwrot podatku akcyzowego - załącznik"
(Marta Bielak)
19.07.2019 13:50 Dodano załącznik "Zwrot podatku akcyzowego"
(Marta Bielak)
19.07.2019 13:50 Dodano załącznik "Nie figurowanie w ew. podatkowej"
(Marta Bielak)
19.07.2019 13:50 Dodano załącznik "Zaświadczenie o ilości dochodów"
(Marta Bielak)
19.07.2019 13:50 Dodano załącznik "Zaświadczenie o dochodach z
gospodarstwa"

(Marta Bielak)
19.07.2019 13:50 Dodano załącznik "Formularz pomoc de minimis"
(Marta Bielak)
19.07.2019 13:42 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 13:16 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 13:09 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 13:09 Zmieniono tytuł załącznika z "IN-1" na "IN-1 formularz
obowiązujący do 30.06.2019"

(Marta Bielak)
19.07.2019 13:08 Zmieniono tytuł załącznika z "DN-1" na "DN-1 formularz
obowiązujący do 30.06.2019"

(Marta Bielak)
19.07.2019 13:08 Zmieniono tytuł załącznika z "IR-1" na "IR-1 formularz
obowiązujący do 30.06.2019"

(Marta Bielak)
19.07.2019 13:08 Zmieniono tytuł załącznika z "DR-1" na "DR-1 formularz
obowiązujący do 30.06.2019"

(Marta Bielak)
19.07.2019 13:08 Zmieniono tytuł załącznika z "IL-1" na "IL-1 formularz
obowiązujący do 30.06.2019"

(Marta Bielak)
19.07.2019 13:07 Zmieniono tytuł załącznika z "DL-1" na "DL-1 formularz
obowiązujący do 30.06.2019"

(Marta Bielak)
19.07.2019 13:03 Dodano załącznik "DL-1" (Marta Bielak)
19.07.2019 13:03 Dodano załącznik "IL-1" (Marta Bielak)
19.07.2019 13:03 Dodano załącznik "DR-1" (Marta Bielak)
19.07.2019 13:03 Dodano załącznik "IR-1" (Marta Bielak)
19.07.2019 13:03 Dodano załącznik "DN-1" (Marta Bielak)
19.07.2019 13:03 Dodano załącznik "IN-1" (Marta Bielak)
19.07.2019 12:47 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 11:33 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 11:13 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 10:52 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
19.07.2019 08:46 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
18.07.2019 15:26 Edycja dokumentu (Marta Bielak)
17.07.2019 13:52 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)