Marcin Gaik 11.07.2019 09:40 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka 10.07.2019 r.

 

 

W Y K A Z N R 19/2019

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (garaż) o pow. 29,20m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul.Międzyleśnej nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej.

 

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka ul. Międzyleśna 27.

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy (garaż) o powierzchni 29,20m2 położony w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu: 50,00zł brutto

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 11.07.2019 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 01.08.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 10.07.2019 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 tekst jednolity z póź. zm./

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 19/2019 z dnia 10.07.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej

lokalu użytkowego (garaż) o pow. 29,20m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca

Kłodzka położonego przy ul. Międzyleśnej nr 27w Bystrzycy Kłodzkiej

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 11.07.2019 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

i Mieszkaniowej pok.46 tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wykaz Nr 19/2019 z dnia 10.07.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego (garaż) położonego przy ul. Międzyleśnej nr 27 w Bystrzycy Kłodzkiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:11.07.2019 09:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.07.2019
Informację aktualizował:Marcin Gaik
Data aktualizacji:11.07.2019 09:40