Bystrzyca Kłodzka  dnia 11.07.2019r.

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuje,  że ogłoszony na dzień 03 lipca 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej był wyznaczony termin II-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej , położonej na terenie wsi Zabłocie w granicach działki  nr 33 o pow. 0,80 ha.

 

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

Informację  wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 11.07.2019r. do 17.07.2019r.

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu - działka nr 33 w Zabłociu .
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:11.07.2019 09:40
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.07.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:11.07.2019 09:40