Bystrzyca Kłodzka, dnia 10.07.2019 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że na dzień 03.07.2019 r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6, był wyznaczony termin pierwszego przetargu ustnego ograniczony do stałych mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka  lub do osób posiadających grunty na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka, w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Szczawinie, w granicach działki nr 63/1 o pow. 0,1127 ha, KW SW1K/00053654/4.

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w kwocie 30.000,-zł  (netto)

 

Do przetargu dopuszczono 2 (dwóch) oferentów .

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę –                          30.300,-zł (netto)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie     6.969,-zł

 

Nabywcą nieruchomości została: Krystyna Jarawska. 

 

 

 

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od 10.07.2019 r. do dnia  17.10.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

sporządził:

Krzysztof Kuczek

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu działka nr 63/1 w Szczawinie .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:10.07.2019 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.07.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:10.07.2019 12:20