W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia położonych na terenie wsi Szklarka . 

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

 55/4 

     

 

    0,09ha

 

   

 

  

 

PsIV-0,09

 

  20,25  zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 07.05.2019r.

do dnia 28.05.2019r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 18.06.2019r.

 

 

 

MS/MS

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy .
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:07.05.2019 15:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:07.05.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:07.05.2019 15:27