Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 31 maja 2019 r. w sprawie:

VIII/69/2019 - zmian w budżecie gminy na rok 2019;

VIII/70/2019 - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2029;

VIII/71/2019 - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kłodzkiemu /zadanie pn.: „Odbudowa drogi powiatowej nr     3276D Poniatów – Poręba – Długopole Zdrój, km 2+000 – 3+000 [intensywne opady deszczu czerwiec     2017 r.]”;

VIII/72/2019 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu /lokal         użytkowy nr 7 położony w budynku nr 35 przy ul. Kościelnej w Bystrzycy Kłodzkiej/;

VIII/73/2019 - stanowiska dotyczącego „Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Analiza   zwiększenia możliwości retencji powodziowej w Kotlinie Kłodzkiej”;

VIII/74/2019 - wyrażenia zgody na realizację projektu pn. „Inkubator Przedsiębiorczości w Bystrzycy Kłodzkiej”;

VIII/75/2019 - ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i   inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019   roku;

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=3832

VIII/76/2019 - nieuznania pisma z dnia 18 kwietnia 2019 r. za skargę;

VIII/77/2019 - zmiany uchwały nr V/46/2019 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie   powołania komisji statutowej.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Uchwały z VIII sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 maja 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Biuro Rady Miejskiej
Informację opublikował:Sylwia Anioł
Data publikacji:07.06.2019 09:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:28.09.2020 13:05