Bystrzyca Kłodzka, dnia 22.05.2019 r.

 

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

   Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że na dzień 15 maja 2019 r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6, był wyznaczony termin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie sprzedaży działki nr 43/2 o pow. 2600m2 położonej w Lasówce.

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym.

 

Cena wywoławcza w kwocie 70.000,-zł  (netto)

 

Do przetargu dopuszczono 5 (pięciu) oferentów .

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto cenę –                          125.000,-zł (netto)

Do ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23% tj. w kwocie     28.750,-zł

 

 

Nabywcą nieruchomości zostali : Barbara i Tomasz Hamryszak . 

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu,

tj. od 22 maja  2019 r. do dnia  28 maja 2019 r.

 

 

                                                                                   Burmistrz

                                        Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

 

 

 

 

 

 

sporządziła:

Ewa Michalska

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku przetargu działka nr 43/2 w Lasówce
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:22.05.2019 08:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.05.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.05.2021 11:12