W Y K A Z   N R  13.2019

 

 

 

 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej salą gimnastyczną, stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej na terenie wsi Wilkanów 138F w drodze bezprzetargowej .

 

 

I. Położenie nieruchomości – Wilkanów  

 

                          

                              

II. Przedmiot dzierżawy      -  działka nr 299/12 zabudowana salą gimnastyczna z zapleczem socjalnym

                                              oraz infrastrukturą techniczną wraz z wyposażeniem sali sportowej .

 

 

III. Miesięczna stawka czynszu za dzierżawę nieruchomości  100,00 zł. (netto)

 

 

                         

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 09.05.2019r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 30.05.2019r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 20 czerwca 2019r.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.18,20 lub

tel. 74/8117- 655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2018r.

poz.2204 z póź.zm.)

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1.Wykaz Nr 13.2019 z dnia 09 maja 2019r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej

   salą gimnastyczną w granicach działki  nr 299/12,  stanowiącą własność Gminy, położoną na terenie

   wsi Wilkanów  w drodze bezprzetargowej .

 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni na

    tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 09 maja 2019r.

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. 18, 20 lub

    telefonicznie Nr 74/8117-655 .

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 13/2019 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej salą gimnastyczną, położona w Wilkanowie 138F
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:09.05.2019 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:09.05.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:09.05.2019 08:54