W Y K A Z   N R 12.2019

 

 

 

w sprawie najmu lokalu użytkowego o pow. 67,50 m2  stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej 6

w  granicach części działki nr 933/3 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – mała gastronomia  w drodze bezprzetargowej .

 

 

I. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum ul. Strażacka 6

                          

                              

II. Przedmiot najmu             - lokal użytkowy o pow. 67,50m2 w granicach części 

                                              działki nr 933/3 z przeznaczeniem na małą gastronomię .

 

 

III. Miesięczna stawka czynszu najmu     -        251,10 zł.+ 23%  podatek VAT

 

                          

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 25.04.2019r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 16.05.2019r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 06 czerwca  2019r.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.18 , 20  lub tel.Nr 8117- 655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2018r. poz. 2204 z póź.zmianami /.

 

 

 

 

o g ł a s z a m

 

 

 

1.Wykaz Nr 12.2019 z dnia 25 kwietnia  2019r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu 

   użytkowego o pow.67,50m2 położonego na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum

   przy ul. Strażackiej 6 w granicach części działki nr 933/3 stanowiącej własność Gminy  Bystrzyca

   Kłodzka z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – mała gastronomia  .

 

 

2.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres trzech tygodni na

   tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  25 kwietnia 2019r.

 

 

 

4.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 18, 20

    lub telefonicznie Nr 748117- 655.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 12/2019 z dnia 25.04. 2019 r. w sprawie najmu lokalu użtkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Strażackiej 6 w drodze bezprzetargowej .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:25.04.2019 11:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.04.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:25.04.2019 11:47