Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25.04.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej Un=20kV, wymianie istniejącego słupa sieci napowietrznej SN, demontażu słupów i sieci napowietrznej SN w Ponikwie na działkach nr 352/53, 326/3, 328, 329, 351/52 w ramach plnowanej inwestycji: Długopole Zdrój - wymiana wieżowych stacji transformatorowych 20.04 kV: WBK 86123, WBK 86124 oraz skablowanie odcinka linii napowietrznej 20 kV L-861
Podmiot udostępniający informację:Wydział Urbanistyki i Planowania
Informację opublikował:Dorota Łukasik
Data publikacji:30.04.2019 12:06
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Dorota Łukasik
Data aktualizacji:30.04.2019 12:06