W Y K A Z   N R  11.2019

 

 

 

 

w sprawie wydzierżawienia gruntu stanowiącego własność Gminy położonego na terenie Międzygórza przy ul. Sanatoryjna  w drodze bezprzetargowej .

 

 

I. Położenie nieruchomości – Międzygórze, ul. Sanatoryjna  

 

                           

                              

II. Przedmiot dzierżawy      - część działki nr 41/1 o pow. 550 m2 z przeznaczeniem na parking             

                                              samochodowy.

 

 

III. Miesięczna stawka czynszu za dzierżawę nieruchomości w wysokości 300,00 zł. (netto )

     Do stawek czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi 

     w dniu wystawiania faktur .

  

 

 

IV. Dzierżawca  -  Fundacja „Wilczym Szlakiem „  Międzygórze

 

                          

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.04.2019r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 09.05.2019r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości  powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2  ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 30 maja 2019r.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.18 lub

tel. 74 8117- 655

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2018r.

poz.2204 z póź.zm.).

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1.Wykaz Nr 11.2019 z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie wydzierżawienia gruntów w granicach części 

   działki  nr 41/1 o pow. 550m2 stanowiącej  własność Gminy, położonej na terenie Międzygórza przy

   ul. Sanatoryjna w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na parking samochodowy.

 

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni na

    tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 18 kwietnia 2019r.

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. 18 lub

    telefonicznie Nr 74 8117-655 .

 

 

 

 

MS/MS

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 11/2019 w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 41/1 położonej w Międzygórzu z przeznaczeniem na parking samochodowy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:18.04.2019 14:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.04.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:18.04.2019 14:18