Komunikat

z dnia 29 marca 2019 r.

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji

zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia

 pn.: „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

 

Na realizację niżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującym oferentom:

 

Nazwa zadania

Oferent

Suma uzyskanych punktów:

razem

Wysokość dofinansowania
w zł

„Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej”

Fundusz Lokalny

Masywu Śnieżnika

ul. Górna 19, Wójtowice

57-500 Bystrzyca Kłodzka

 

39,5

 

32 303,00

Bystrzyckie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

Ul. Międzyleśna 9,

57-500 Bystrzyca Kłodzka

30,5

27 695,00

 

Wyżej wymienione oferty odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) i ogłoszeniu o konkursie.

                                                                                 

 

z up. Burmistrza

Beata Hucaluk-Szpanier

Z-ca Burmistrza

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2019 r. pn. "Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Bystrzycy Kłodzkiej"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:29.03.2019 15:07
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:29.03.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:29.03.2019 15:07