W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze .

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

2.

 3.

4.

5.

6.

 

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

 

      81

    82/2 

cz.86

cz.91

cz.122

cz.123

 

  cz.125

  cz.126

  cz.127

       128      

       134

cz.135

cz.144

     151

     153

cz.154

cz.156

     157

     158

cz.161

cz.162

    163

    164

cz.181

    182

    183  

    186

cz.187

     188

 

     0,8631 ha

     1,7193 ha 

     3,86     ha

     3,14     ha

    1,6789  ha

    1,1737  ha

 

    1,29     ha

    1,74     ha

    1,45     ha

    1,4356 ha

     5,07    ha

    2,2795 ha

    4,21     ha

    1,22    ha

     0,50    ha

     0,58    ha

     0,37    ha

     0,54    ha

     0,61   ha

     0,20   ha

     0,9764ha

     1,1029 ha

     2,5247ha

     2,50    ha

     0,8562ha

     1,03    ha

     0,2006 ha

     2,86     ha

     4,8618  ha

 

RIVa-0,6968, ŁIII-0,1663

RIVa-0,9710, ŁIII-0,7483

RIVa-2,64, RIVb-0,68, ŁIV-0,15, PsIV-0,39

RIVa-2,03, RIVb-0,62, ŁIV-0,49

RIVa-0,07, RV-0,63, PsV-0,5181,PsVI-0,4608

RIIIb-0,10, RIVa-0,45, RV-0,24, RVI-0,03,

PsV-0,1034,PsVI-0,2503

RIIIb-0,62, RIVa-0,67

RIIIb-0,02, RIVa-1,66, RVI-0,06,

RIIIb-0,91, RIVa-0,54

RIIIb-1,4356

RIIIb-1,50, RIVa-3,57

RIVa-0,25,RIVb-1,8995, ŁIV-0,13,

RIVa-2,97, RIVb-0,41, PsIV-0,83

RIIIb-1,22

RIIIb-0,37, RIVa-0,13

RIIIb-0,27, RIVa-0,31

RIVa-0,37

RIVa-0,54

RIVa-0,61

RIVa-0,20

RIVa-0,9764

RIVa-1,1029

RIVa-1,2612,PsIV-0,4991,PsV-0,7644

RIIIb-1,71, RIVb-0,79

RIVb-0,8562

RIVa-1,03

RIVb-0,2006

RIIIb-1,88, RIVa-0,89, RIVb-0,09

RIIIb-4,06, RIVa-0,8018

 

12.046,03 zł  

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.03.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.04.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.04.2019r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca .

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

 

   cz.327/7

 

 

     0,64  ha

 

 

RV-0,20, PsVI-0,44 

 

 

124,20 zł 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.03.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.04.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.04.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie.

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

 

   cz.  11

 

 

     1,50  ha

 

 

RIVb-1,50           

 

 

337,50 zł 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.03.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.04.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.04.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie wsi Stary Waliszów .

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

        

 cz. 159

 

 

 

 

    1,20 ha

 

   

   

 

RIVb-1,20

 

 

 

 270,00 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.03.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.04.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.04.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum. 

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

cz. 566/22

 

 

 

     310 m2

 

  

  

 

RIVa-310 m2

 

155,00  zł  

czynsz  roczny

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.03.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.04.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.04.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum. 

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

cz. 43

 

 

     400 m2

 

  

  

 

RIVa-400 m2

 

200,00 zł  

czynsz  roczny

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.03.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.04.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.04.2019r.

 

MS/MS

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum. 

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

cz. 95/3

 

 

 

     38,69 m2

 

  

  

 

PsIV-38,60  m2

 

19,30  zł  

czynsz  roczny

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.03.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.04.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.04.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

2.

 

 

    74

 

  290

 

     0,48 ha

 

     0,64 ha

 

RIIIb-0,48  

 

RIVb-0,64

 

273,60 zł 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.03.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.04.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.04.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna .

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego w  zł.

 

1.

 

2.

 

 

   152

 

   173

 

     0,8601 ha

 

     0,20 ha

 

PsIII-0,8601  

 

RIIIa-0,20

 

318,03 zł 

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.03.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.04.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.04.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum. 

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

cz. 985

 

 

      250 m2

 

  

  

 

PsIV- 250m2

 

125,00 zł  

czynsz  roczny

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.03.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.04.2019 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.04.2019r.

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:18.03.2019 09:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.03.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:06.05.2019 11:33