Marcin Gaik 12.03.2019 07:58 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka 11.03.2019 r.

 

 

W Y K A Z    N R  5/2019

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego        własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 3 przy Placu Szpitalnym                                  w Bystrzycy Kłodzkiej

 

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka Plac Szpitalny nr 3/1

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 1 położony w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu 102,00zł netto

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 12.03.2019 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 02.04.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 11.03.2019 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 tekst jednolity z póź. zm./

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 5/2019 z dnia 11.03.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego

     przy Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 12.03.2019 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej pok.46 tel. nr 74 - 8117 - 639.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz Nr 5/2019 z dnia 11.03.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego przy Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:12.03.2019 07:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:11.03.2019
Informację aktualizował:Marcin Gaik
Data aktualizacji:12.03.2019 07:58