Uchwały podjęte na V sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w dniu 28 lutego 2019 r. w sprawie:

V/38/2019 - zamiaru likwidacji Szkoły Muzycznej II stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej

V/39/2019 - zmian w budżecie gminy na rok 2019;

V/40/2019 - udzielenie pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego (poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu poprzez budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 388 z ulicą Adama Mickiewicza w Bystrzycy Kłodzkiej - realizacja);

V/41/2019 - wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu (lokal użytkowy – boks nr 21 położony w hali targowej przy ul. Strażackiej nr 13 a w Bystrzycy Kłodzkiej);

V/42/2019 - przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2025;

V/43/2019 - zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej;

V/44/2019 - zmiany uchwały nr LXII/548/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka”, dla części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka;

V/45/2019 - zmiany uchwały nr III/24/2018 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej na rok 2019;

V/46/2019 - powołania komisji statutowej.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uchwały z V sesji Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data publikacji:08.03.2019 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Beata Dańkowska-Szczygieł
Data aktualizacji:08.03.2019 10:24