Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 01.03.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wymianie wieżowych stacji tansformatorowych 20.0,4 kV: WBK 86123, WBK 86124 oraz skablowanie odcinka linii napowietrznej 20 kV L-861 w Ponikwie na dz. nr 352/53, 326/3, 328, 329, 351/52
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Dorota Łukasik
Data publikacji:06.03.2019 10:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.03.2019
Informację aktualizował:Dorota Łukasik
Data aktualizacji:06.03.2019 10:18