Komunikat

z dnia 1 marca 2019 r.

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu  pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

 

Na realizację niżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującemu oferentowi:

 

 

Tytuł zadania

 

Oferent

Suma uzyskanych punktów

razem:

Wysokość dofinansowania
w zł

„Rehabilitacja ruchem

i słowem”

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej

”S. P. D. i M. N.”

ul. Zdrojowa 11

57-520 Długopole-Zdrój

 

31,75

10.000,00

 

 

 

Wyżej wymieniona oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) i ogłoszeniu o konkursie.

 

z up. Burmistrza

Beata Hucaluk-Szpanier

Z-ca Burmistrza

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom w 2019 r. pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:01.03.2019 14:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:01.03.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:01.03.2019 14:55