Komunikat

z dnia 28 lutego 2019 r.

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia pn.: „Rehabilitacja kobiet po mastektomii”

 

Na realizację niżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującemu oferentowi:

 

 

Nazwa zadania

 

Oferent

 

Suma uzyskanych punktów:

 

 

Wysokość dofinansowania

w zł

Rehabilitacja kobiet po mastektomii

BYSTRZYCKIE STOWARZYSZENIE

„AMAZONKI”

ul. Sienkiewicza 8, lok. 111

57-500 Bystrzyca Kłodzka

37,50

16.000,00

 

Wyżej wymieniona oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) i ogłoszeniu o konkursie.

                                                                                 

Burmistrz

Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia w 2019 r. pn. "Rehabilitacja kobiet po mastektomii"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:28.02.2019 16:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:28.02.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:28.02.2019 16:51