Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka dla części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka, położonego w rejonie linii kolejowej i basenu miejskiego oraz wszczęciu procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń przedmiotowej zmiany studium.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Urbanistyki i Planowania
Informację opublikował:Dorota Łukasik
Data publikacji:13.02.2019 07:58
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:13.02.2019
Informację aktualizował:Dorota Łukasik
Data aktualizacji:13.02.2019 07:58