Bystrzyca Kłodzka, dnia 31.01.2019 r.

 

Informacja o wyniku przetargu.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuje, że na dzień 23 stycznia 2019 r. w tut. Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Henryka Sienkiewicza 6, był wyznaczony termin pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Gorzanów w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 289/4 (AM 1).

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym - brak oferentów.

 

Informację wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od 31 stycznia 2019 r. do dnia  06 lutego 2019 r.

 

 

z up. Burmistrza

                                        /-/ Beata Hucaluk-Szpanier

Z-ca Burmistrza

 

 

 

sporządził:

Krzysztof Kuczek

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I -go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Gorzanów na sprzedaż działki nr 289/4 w Gorzanowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:31.01.2019 14:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:31.01.2019
Informację aktualizował:Krzysztof Kuczek
Data aktualizacji:31.01.2019 14:24