Bystrzyca Kłodzka 21.01.2019 r.

GGG.271.1.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych informuję, że w wyniku postępowania w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie:

 

wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka

 

została wyłoniona oferta firmy:

 

NIERUCHOMOŚCI WYCENA POŚREDNICTWO ZARZĄDZANIE
mgr Marek Truss

57-500 Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 18

 

za następujące kwoty dla poszczególnych zadań:

 

 1. Wycena nieruchomości niezabudowanych, o przeważającej funkcji na cele:
  1. Budownictwa, za kwotę 175,00 zł brutto
   Słownie: sto siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych brutto
  2. Rolne, za kwotę 175,00 zł brutto
   Słownie: sto siedemdziesiąt pięć 00/100 złotych brutto
 2. Wycena:
  1. Wycena lasów, tj. gruntu pod lasami i drzewostanu - do powierzchni 1,50 ha, za kwotę 10,00 zł brutto
   Słownie: dziesięć 00/100 złotych brutto
  2. Wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, za kwotę 30,00 zł brutto
   Słownie: trzydzieści 00/100 złotych brutto

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełniła wszystkie warunki udziału podane w zapytaniu ofertowym oraz uzyskała największą maksymalną ilość punktów zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

/-/ Renata Surma

Powrót

Załączniki

 • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w sprawie zapytania ofertowego na wykonanie wycen nieruchomości w zakresie: wycena nieruchomości niezabudowanych na cele budownictwa i rolne, wycena lasów tj. gruntu pod lasami i drzewostanu, wycena do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:23.01.2019 13:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.01.2019
Informację aktualizował:Krzysztof Kuczek
Data aktualizacji:23.01.2019 13:18