Bystrzyca Kłodzka  dnia 17.01.2019r.

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuje,  że ogłoszony na dzień 09 sierpnia 2019r. w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej był wyznaczony termin I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej , położonej na terenie wsi Zabłocie w granicach działki  nr 33 o pow. 0,80 ha.

 

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

Informację  wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 17.01.2019r. do 23.01.2019r.

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I -go przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntu położonego w Zabłociu w granicach działki nr 33
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:17.01.2019 09:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.01.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:17.01.2019 09:42