Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023

Uchwała nr III/26/2018 z dnia 21.12.2018 r. zmieniająca uchwałę nr LII/434/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018 r., poz. 6517)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=6517

Uchwała nr IV/32/2019 z dnia 30.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Bramy Wodnej przy ulicy Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 1028)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1028

Uchwała nr IV/33/2019 z dnia 30.01.2019 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Baszty Rycerskiej przy ulicy Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej

(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2019 r., poz. 1029)

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1029

Uchwała nr IV/35/2019 z dnia 30.01.2019 r. Uchwała Budżetowa Gminy Bystrzyca Kłodzka na rok 2019

 

Uchwała nr V/43/2019 z dnia 28.02.2019 r. sprawie zmian w Statucie Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej

Uchwała nr VI/48/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2019-2023

  http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2462

Uchwała nr VI/51/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bystrzyca Kłodzka w 2019 roku

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2463

Uchwała nr VI/55/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2464

Uchwała nr VI/56/2019 z dnia 27.03.2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku

http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2019&poz=2465

Uchwała nr VIII/75/2019 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka i inne organy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

 


 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zbiór aktów prawa miejscowego - VIII kadencja 2018 - 2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.01.2019 11:48