Zarządzenie nr 0050.1.2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.2.2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń od towaru i usług przez Gminę Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.3.2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 5 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Małym Rynku nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


 Zarządzenie nr 0050.4.2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty, położone na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.5.2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawione grunty oraz najem garaży położonych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.6.2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu najmu lub dzierżawy gruntów rolnych, budynków i pomieszczeń w tych budynkach, stanowiących własność gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.7.2019 z dnia 07.01.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 27-28 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.8.2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta iGminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.9.2019 z dnia 09.01.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/98 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.10.2019 z dnia 09.01.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/99 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum 


Zarządzenie nr 0050.11.2019 z dnia 09.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Międzygórze


Zarządzenie nr 0050.12.2019 z dnia 10.01.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 6 stanowiącego własność Gminmy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.13.2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie ustalenia ceny jednostkowej sprzedaży wydawnictwa, pn.: "Bystrzyca Kłodzka. Zarys rozwoju miasta na przestrzeni wieków"


Zarządzenie nr 0050.14.2019 z dnia 11.01.2019 r. w sprawie powołania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka do obsługi sołectw i osiedli na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.15.2019 z dnia 14.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gorzanów


Zarządzenie nr 0050.16.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Starobystrzyckiej nr 4 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.17.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stary Waliszów


Zarządzenie nr 0050.18.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie zasad i wysokości opłat za zamieszczenie tabliczek kierunkowych na słupach systemu informacji Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.19.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu położonego w Spalonej w granicach działki nr 57/24 o pow. 1 m2 z przeznaczeniem na maszt antenowy


Zarządzenie nr 0050.20.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę działki nr 52/5 o pow. 445 m2 położonej w Szczawnie


Zarządzenie nr 0050.21.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na składowanie materiałów budowlanych położonych na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.22.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu położonego w Starej Bystrzycy w granicach części działki nr 172 z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę i eksploatację urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych dla celów telefonii cyfrowej


Zarządzenie nr 0050.23.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu położonego w Starej Łomnicy w granicach części działki nr 27 z przeznaczeniem na ustawienie urządzenia telekomunikacyjnego - shelter


Zarządzenie nr 0050.24.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu położonego w Wilkanowie w granicach działki nr 301/2 z przeznaczeniem pod urządzenia telekomunikacyjne - shelter


Zarządzenie nr 0050.25.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach części działki nr 355/8 z przeznaczeniem na zorganizowanie placu manewrowego do nauki jazdy


Zarządzenie nr 0050.26.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem lokalu użytkowego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Niedźwiedna przy ul. Kolejowej w granicach części działki nr 81/3


Zarządzenie nr 0050.27.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę działki nr 1048/2 położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Nadbrzeżnej 14


Zarządzenie nr 0050.28.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze w granicach części działki nr 191


Zarządzenie nr 0050.29.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i kiejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Nowa Bystrzyca


Zarządzenie nr 0050.30.2019 z dnia 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia zebrania wyborczego Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Idzików


Zarządzenie nr 0050.31.2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.251.2018 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Siennej


Zarządzenie nr 0050.32.2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.290.2018 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 3 września 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy Osiedlu Szkolnym


Zarządzenie nr 0050.33.2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.27.2018 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kupieckiej


Zarządzenie nr 0050.34.2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.116.2018 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0050.35.2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.510.2012 Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej


Zarządzenie nr 0050.36.2019 z dnia 16.01.2019 r. w sprawie sprzedaży działki nr 43/2 (AM1) położonej w Lasówce w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ustalenia ceny wywoławczej pierwszego przetargu


Zarządzenie nr 0050.37.2019 z dnia 17.01.2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.410.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.


Zarządzenie nr 0050.38.2019 z dnia 18.01.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Szpitalnym nr 3 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.39.2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie zmiany zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.40.2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, położonej w Nowej Bystrzycy w granicach części działki nr 57/1


Zarządzenie nr 0050.41.2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, położonej w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego w granicach działki nr 178/3


Zarządzenie nr 0050.42.2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za dzierżawę gruntu, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.43.2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za dzierżawę gruntu, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.44.2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu, położonego w Międzygórzu przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0050.45.2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.46.2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę gruntu, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.47.2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za dzierżawę gruntu, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.48.2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za dzierżawę gruntu, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze


Zarządzenie nr 0050.49.2019 z dnia 21.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej opłaty za dzierżawę gruntu, położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum i Zacisze


Zarządzenie nr 0050.50.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie sporządzenia planu postępowań o udzielenie zamówień przewidzianych do przeprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka w 2019 roku


Zarządzenie nr 0050.51.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020


Zarządzenie nr 0050.52.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za najem pomieszczenia magazynowego, położonego w Nowej Bystrzycy


Zarządzenie nr 0050.53.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Sienkiewicza


Zarządzenie nr 0050.54.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze w granicach działek nr 81, 82/2, część 86, część 91, 122, 123, część 125, 126, część 127, 128, część 134, część 135, część 144, 151, 153, część 154, część 156, część 157, 158, część 161, część 162, 163, 164, część 181, 182, część 183, 186, część 187, 188 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.55.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach działek część 97, 100, 101, 102, część 103, część 104 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.56.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego - sklep o pow. 67,50 m2 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum przy ul. Strażackiej 6 w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.57.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach działki nr 780/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.58.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżąwy na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położoną na terenie wsi Wyszki z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie nr 0050.59.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach działki nr 442/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.60.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zabłocie w granicach części działki nr 11 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.61.2019 z dnia 25.01.2019 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 566/22 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.62.2019 z dnia 28.01.2019 r. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. monitoringu i aktualizacji "Strategii Rozwoju Gminy Bystrzyca Kłodzka na lata 2016-2021"


Zarządzenie nr 0050.63.2019 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w punktach sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.64.2019 z dnia 29.01.2019 r. w sprawie zasad przygotowania raportu o stanie gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.65.2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Informatyka


Zarządzenie nr 0050.66.2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko ds. dróg gminnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.67.2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.68.2019 z dnia 31.01.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - styczeń 2019 r.
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:03.01.2019 11:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:03.04.2019 11:22