Bystrzyca Kłodzka  dnia 06.12.2018r.

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuje,  że ogłoszony na dzień 28 listopada 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej był wyznaczony termin I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działki nr 298 o pow. 2,38ha .

 

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym .

 

Do przetargu dopuszczono dwóch oferentów

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

 

I-szy przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę  

działki nr  298                          -     350,00  zł

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za  dzierżawę

działki nr 298                          -      470,00 zł                                                              

Dzierżawcą działki 298 został : Dyrda Kajetan

 

 

Informację  wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 06.12.2018r. do 12.12.2018r.

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I -go przetargu ustnego ograniczonego na dzierżawę gruntu położonego w Nowej Bystrzycy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:06.12.2018 13:25
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.12.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:06.12.2018 13:25