W Y K A Z   N R  72 .2018

 

 

 

w sprawie najmu na czas nieoznaczony, lokalu mieszkalnego nr 2, stanowiącego własność Gminy Bystrzyca kłodzka , położonego na I-szym piętrze budynku mieszkalno-użytkowym w Stary Waliszów

nr 6 w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy .

 

 

I.Położenie nieruchomości – Stary Waliszów nr 6 w granicach działki nr 517 .

                          

 

                              

II.Przedmiot najmu     - lokal mieszkalny Nr 2 o powierzchni 71,90 m2

                                      

                                        

 

III.Miesięczna stawka czynszu : 3,80 zł. /1m2

 

   

                                                

                             

                           

Wykaz wchodzi w życie z dniem 04.12.2018r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 25.12.2018r.

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 15 stycznia 2019r

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok.18  lub tel.

Nr 8117-655, 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza  Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2018r. poz.121 z póź.zm./.

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1.Wykaz Nr 72.2018 z dnia 04 grudnia 2018r. w sprawie  najmu na czas nieoznaczony w drodze

   bezprzetargowej lokalu mieszkalnego Nr 2 o powierzchni 71,90 m2,  położonego w budynku

   mieszkalno-użytkowy na terenie wsi Stary Waliszów Nr 6 w granicach działki nr 517 .

 

 

 

2.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres trzech tygodni na 

  tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

 

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 04 grudnia 2018r.

 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 18 lub     

    telefonicznie Nr 8117-655 , 652.

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 72/2018 w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Starym Waliszowie nr 6 .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:04.12.2018 13:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.12.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:04.12.2018 13:00