Bystrzyca Kłodzka 10.10.2018 r.

 

 

W Y K A Z    N R  21/2018

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego        własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 11 przy ul. Okrzei                                  w Bystrzycy Kłodzkiej

 

1. Położenie lokalu – Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei nr 11/1

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 1 położony w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu 100,00zł brutto

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 11.10.2018 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 01.11.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 10.10.2018 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 121 tekst jednolity z póź. zm./

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 21/2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego

     przy ul. Okrzei nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 11.10.2018 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej pok.46 tel. nr 74 - 8117 - 639.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 21/2018 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Okrzei nr 11
Podmiot udostępniający informację:Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:11.10.2018 08:41
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:10.10.2018
Informację aktualizował:Marcin Gaik
Data aktualizacji:11.10.2018 08:41