W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie wsi Paszków.

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

 

 

        

 cz.26

 

 cz.30

 

 

 

    0,15 ha

 

    0,40 ha

 

   

 

PsIV-0,01, ŁV-0,14

 

RIVb-0,40

 

 78,30  zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 22.10.2018 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 12.11.2018r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie wsi Stara Łomnica.

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

        

 1014 

 

  

 

    0,44 ha

 

   

 

   

 

PsIII-0,44

 

 88,00  zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 22.10.2018 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 12.11.2018r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niewdźwiedna.

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

        

 186 

 

  

 

    4,0799 ha

 

   

 

   

 

RIIIa-1,2236, RIIIb-2,5746,

RIVa-0,2817

 

    750,41 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 01.10.2018 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 22.10.2018 r.

 

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 12.11.2018r.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:01.10.2018 11:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.10.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:10.10.2018 12:11