Komunikat

z dnia 9 października 2018 r.

 

Rozstrzygnięty został konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

 

Na realizację niżej wymienionego zadania udzielono dofinansowanie następującemu oferentowi:

Nazwa zadania

(z oferty)

Oferent

Suma uzyskanych punktów

razem

Wysokość dofinansowania

w zł

„Działaj Lokalnie – dogrywka w Gminie Bystrzyca Kłodzka”

Fundusz Lokalny

Masywu Śnieżnika

ul. Górna 19, Wójtowice

57-500 Bystrzyca Kłodzka

33,00

10 000,00

 

 

 

Wyżej wymieniona oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) i ogłoszeniu o konkursie.

                                                                                 

 

z up. Burmistrza

Beata Hucaluk-Szpanier

Z-ca Burmistrza

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyniki otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:09.10.2018 16:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:09.10.2018
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:09.10.2018 16:48