Zarządzenia - październik 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.335.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/73 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.336.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/97 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.338.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna w granicach działki nr 186 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.340.2018 z dnia 01.10.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Stara Łomnica w granicach działki nr 1014 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.343.2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami


Zarządzenie nr 0050.349.2018 z dnia 09.10.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta ds. lokalowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej


Zarządzenie nr 0050.350.2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej - odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa sieci komputerowej wraz z towarzyszącą dedykowaną siecią elektryczną w obiekcie ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności"


Zarządzenie nr 0050.351.2018 z dnia 10.10.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Okrzei nr 11 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.352.2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego boks nr 12 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej nr 13a w Bystrzycy Kłodzkiej


 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - październik 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:03.10.2018 13:26