Bystrzyca Kłodzka  dnia 27.09.2018r.

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuje,  że na dzień 19 września 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

w Bystrzycy  Kłodzkiej był wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca

w granicach  części działek nr 31/1 o pow. 1,00 ha i 93/1 o pow. 1,50 ha położonych w Nowej Bystrzycy.

 

 

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

Informację  wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 27.09.2018r. do 03.10.2018r.

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I-go przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 31/1 o pow. 1,00 ha, 93/1 o pow. 1,50 ha .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:27.09.2018 14:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.09.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:27.09.2018 14:54