Bystrzyca Kłodzka  dnia 27.09.2018r.

 

 

 

 

 

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuje,  że na dzień 19 września 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy

w Bystrzycy  Kłodzkiej był wyznaczony termin I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Wójtowice-Huta w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wójtowice-Huta w granicach działki nr 68/2 o pow. 0,3371 ha.

 

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym .

 

Do przetargu dopuszczono jednego oferenta 

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

I-szy  przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę  

działki nr 68/2                                 -     80,00  zł.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za  dzierżawę

działki nr 68/2                               -      90,00 zł.                                                              

 

Dzierżawcą działki został  : Kruk Dariusz   

 

 

Informację  wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 27.09.2018r.

do 03.10.2018r.

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I-go przetargu ustnego ograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Wójtowice -Huta w granicach działki nr 68/2 o pow. 0,3371 ha.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:27.09.2018 14:46
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:27.09.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:27.09.2018 14:46