W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 cz. 65 

 

 

 

   0,14 ha

 

PsIV-0,14

 

 21,00 zł  

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 20.09.2018.

do dnia 11.10.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.11.2018r.

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położone

na wsi Kamienna .

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

 

 

 

  87 

 

  88

 

   0,70 ha

 

   0,24 ha

 

Ł V -0,70

 

Ł V -0,24

 

 112,80  zł  

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 20.09.2018.

do dnia 11.10.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.11.2018r.

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze.

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

rocznej stawki

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

13.

 

 

      81

 

      82/2 

 

  cz.122

 

  cz.123

 

  cz.125

 

  cz.126

 

  cz.127

 

      128

      

      134

 

 cz.181

 

      182

 

      186

 

  cz.187

 

    0,8631 ha

 

    1,7193 ha

     

    1,6789 ha

 

    1,1737 ha

 

    1,29     ha

 

    0,99     ha

 

    1,45     ha

 

    1,4356 ha

 

    5,07     ha 

 

    2,50     ha

 

    0,8562 ha

 

    0,2006 ha

 

    2,86     ha

 

RIVa-0,6968, ŁIII-0,1663

 

RIVa-0,9710, ŁIII-0,7483

 

RIVa-0,07, RV-0,63, PsV-0,5181

PsVI-0,4608

RIIIb-0,10, RIVa-0,45, RV-0,24,

RVI-0,03, PsV-0,1034,PsVI-0,2503

RIIIb-0,62, RIVa-0,67

 

RIIIb-0,02, RIVa-0,91, RVI-0,06,

 

RIIIb-0,91, RIVa-0,54

 

RIIIb-1,4356

 

RIIIb-1,50, RIVa-3,57

 

RIIIb-1,71, RIVb-0,79

 

RIVb-0,8562

 

RIVb-0,2006

 

RIIIb-1,88, RIVa-0,89, RIVb-0,09

 

3.868,34 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia  20.09.2018r. do dnia 11.10.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.11.2018r.

 

 

MS/MS

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położone

na wsi Poniatów.

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 cz.95

 

 

 

   1,37 ha

 

  

 

Ps V -1,37

 

 164,40 zł  

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 20.09.2018.

do dnia 11.10.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.11.2018r.

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położone

na wsi Zalesie.

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

    2

 

 

 

   1,28 ha

 

  

 

Ps VI -1,28

 

 153,60 zł  

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 20.09.2018.

do dnia 11.10.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.11.2018r.

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum. 

 

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

 

 

 

 

 

cz. 992

 

 

 

     85 m2

 

  

  

 

B-  85 m2

 

28,05  zł  

czynsz  roczny

ogródek przydomowy

 

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 20.09.2018.

do dnia 11.10.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.11.2018r.

 

 

 

 

 

MS/MS

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

 

 9.

 

10.

 

11.

 

12.

 

 

   181

 

   182

 

cz.183

 

    185

 

cz.193

 

     38

 

     93

 

cz.97

 

 

    94

 

  133

 

  185

 

  285

 

   1,48      ha

 

    1,00     ha

 

    1,31     ha

 

    0,9813 ha

 

    3,52     ha

 

    1,73     ha

 

    0,5901 ha

 

    3,80     ha

 

 

    0,4171 ha

 

    1,0237 ha

 

     1,50    ha

 

      1,44   ha

 

RIVa-0,33, RIVb-1,15,

 

RIVa-1,00

 

RIVa-0,66, ŁIV-0,65

 

RIVa-0,9813

 

RIIIb-1,80, RIVa-1,32

PsIV-0,14, ŁV-0,26

RIVa-0,64, RIVb-0,4024

RV-0,6876

RV-0,5901

 

RIIIb-0,11,RIVa-0,30,RVI-1,89,

ŁIV-0,13,PsIV-0,39,ŁV-0,43,

PsVI-0,55

RV-0,4171

 

RIVa-0,4927, PsIII-0,5310

 

RIVa-1,50

 

ŁII-1,43, ŁIV-0,01

 

2.880,30  zł  

czynsz  roczny

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 20.09.2018r. do dnia 11.10.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.11.2018r.

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca.

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

 9.

 

 

 

 cz.116

 

 cz.118

 

cz.128

 

cz.129/2

 

cz.130/2

 

 cz.133

 

 cz.111

 

    109

 

    231

 

 

 

    0,50     ha

 

    2,20     ha

 

    0,49     ha

 

    1,69     ha

 

    1,31     ha

 

    1,60     ha

 

    5,28     ha

 

    2,31     ha

 

    3,16     ha

 

   

 

RIVb-0,50  

 

RIVa-2,12, RIVb-0,08

 

RIVb-0,49

 

RIVa-0,40, RIVb-1,29,

 

RIVb-1,31

 

RIIIb-0,44, RIVa-1,16

 

RIVb-3,37, RVI-0,50, ŁIV-1,41

 

ŁIII-1,92, ŁIV-0,39,

 

RIVa-0,45, RIVb-1,10, RV-1,61

 

2.875,20  zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 20.09.2018r. do dnia 11.10.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.11.2018r.

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W y k a z

 

 

gruntów stanowiących własność Gminy przeznaczonych do wydzierżawienia

w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy, położonych na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Niedźwiedna.

 

 

 

 

Lp.

Numer

Działki

Obszar ogółem

W  ha

Powierzchnia i rodzaj

gruntów oraz klasa

w poszczególnych

Użytkach

 

Wysokość

czynszu

dzierżawnego

w  zł.

 

1.

 

2.

 

3.

 

 

 

  230

 

   39

 

   63

 

  

 

    0,1370  ha

 

    0,6811  ha

 

    0,5777  ha

 

   

 

RIIIb-0,1370

 

RIVa-0,4548, RIVb-0,2263

 

RIIIb-0,5777

 

 

 

   230,82 zł.

czynsz  roczny

 

 

 

 

 

Zgłoszenia o dzierżawę ziemi należy składać do Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej w ciągu 21 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości od dnia 20.09.2018r. do dnia 11.10.2018r.

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art.34 ,ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01.11.2018r.

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:wykazy gruntów stanowiacych własność gminy przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:20.09.2018 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.09.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:01.10.2018 12:16