Marcin Gaik 05.09.2018 12:43 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka 04.09.2018 r.

 

 

W Y K A Z    N R  18/2018

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 o pow. 54,80m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 2                     przy ul. Młyńskiej w Gorzanowie

 

1. Położenie lokalu – Gorzanów ul. Młyńska nr 2/7

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 7 o powierzchni 54,80m2 położony                 

    w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu 70,00zł brutto

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 05.09.2018 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 26.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 04.09.2018 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 121 tekst jednolity z póź. zm./

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 18/2018 z dnia 04.09.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego nr 7 o pow. 54,80m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca

     Kłodzka położonego przy ul. Młyńskiej nr 2 w Gorzanowie

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 05.09.2018 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej pok.46 tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 18/2018 z dnia 04 września 2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 położonego w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej nr 2
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:05.09.2018 12:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:04.09.2018
Informację aktualizował:Marcin Gaik
Data aktualizacji:05.09.2018 12:43