Marcin Gaik 31.08.2018 13:59 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka 30.08.2018 r.

 

 

W Y K A Z    N R  16/2018

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych nr 302 i nr 303 o ogólnej pow. 12,65m2 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych w budynku nr 5                    przy ul. Kościuszki w Długopolu Zdroju

 

1. Położenie lokali – Długopole Zdrój ul. Kościuszki nr 5/302 i 5/303

 

2. Przedmiot najmu – lokale użytkowe nr 302 i nr 303 o ogólnej powierzchni 12,65m2

    położone w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu 15,00zł brutto za lokal

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 31.08.2018 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 21.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 30.08.2018 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 121 tekst jednolity z póź. zm./

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 16/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

    lokali użytkowych nr 302 i nr 303 o ogólnej pow. 12,65m2 stanowiących własność Gminy  

    Bystrzyca Kłodzka położonych przy ul. Kościuszki nr 5 w Długopolu Zdroju

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 31.08.2018 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej pok.46 tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 16/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych nr 302 i nr 303 położonych w Długopolu Zdroju przy ul. Kościuszki nr 5
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:31.08.2018 13:59
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.08.2018
Informację aktualizował:Marcin Gaik
Data aktualizacji:31.08.2018 13:59