Marcin Gaik 31.08.2018 13:55 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka 30.08.2018 r.

 

 

W Y K A Z    N R  15/2018

 

 

w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 301 o pow. 15,60m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w budynku nr 5                    przy ul. Kościuszki w Długopolu Zdroju

 

1. Położenie lokalu – Długopole Zdrój ul. Kościuszki nr 5/301

 

2. Przedmiot najmu – lokal użytkowy nr 301 o powierzchni 15,60m2 położony                 

    w budynku mieszkalno - użytkowym

3. Miesięczna stawka czynszu 30,00 brutto

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 31.08.2018 r. i podlega ogłoszeniu przez okres trzech tygodni tj. do dnia 21.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka 30.08.2018 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity /Dz.U. z 2018 r. poz. 121 tekst jednolity z póź. zm./

 

 

o g ł a s z a m

 

 

1. Wykaz Nr 15/2018 z dnia 30.08.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej 

     lokalu użytkowego nr 301 o pow. 15,60m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca

     Kłodzka położonego przy ul. Kościuszki nr 5 w Długopolu Zdroju

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres trzech

     tygodni na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 31.08.2018 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej

    i Mieszkaniowej pok.46 tel. nr 74 - 8117 - 639.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 15/2018 z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 301 położonego w Długopolu Zdroju przy ul. Kościuszki nr 5
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marcin Gaik
Data publikacji:31.08.2018 13:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:30.08.2018
Informację aktualizował:Marcin Gaik
Data aktualizacji:31.08.2018 13:55