Bystrzyca Kłodzka  dnia 16.08.2018r.

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuje,  że ogłoszony na dzień 8 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej był wyznaczony termin I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach  części działek nr 301/1 o pow. 2,50 ha, część 302 o pow. 2,98 ha, 307 o pow. 0,15 ha oraz część 314 o pow. 1,32 ha położonych w Nowej Bystrzycy.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.

 

 

 

Informację  wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 16.08.2018r. do 23.08.2018r.

 

MS/MS

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku -go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnych niezabudowanych, położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 301/1 o pow. 2,50 ha, część 302 o pow. 2,98 ha, 307 o pow. 0,15 ha oraz część 314 o pow. 1,32 ha położonych w Nowej Bystrzycy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:16.08.2018 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.08.2018
Informację aktualizował:Krzysztof Kuczek
Data aktualizacji:16.08.2018 15:20