Bystrzyca Kłodzka  dnia 16.08.2018r.

 

I N F O R M A C J A    O    W Y N I K U     P R Z E T A R G U

 

 Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  /Dz.U. z 2014r. poz.1409/ informuje,  że ogłoszony na dzień 8 sierpnia 2018r. w siedzibie Urzędu Miasta

i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej był wyznaczony termin I-go przetargu ustnego nieograniczonego

w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lasówka w granicach  części działki nr 90/3 o pow. 0,6446 ha.

 

Przetarg zakończył się wynikiem pozytywnym .

 

Do przetargu dopuszczono jednego oferenta 

Osób niedopuszczonych do przetargu nie było.

I-szy  przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu za dzierżawę  

części działki nr  90/3                         -     100,00  zł.

 

W wyniku przeprowadzonego przetargu osiągnięto roczną stawkę czynszu za  dzierżawę

części działki nr 90/3                         -      110,00 zł.                                                              

 

Dzierżawcą działki został  : Nowak Piotr 

Informację  wywiesza się na okres 7 dni licząc od daty prawomocnego rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 16.08.2018r. do 23.08.2018r.

 

 

MS/MS

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja o wyniku I-go przetargu ustnego nieograniczonego w sprawie dzierżawy nieruchomości rolnej niezabudowanej, położonej na terenie wsi Lasówka w granicach części działki nr 90/3 o pow. 0,6446 ha.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:16.08.2018 15:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.08.2018
Informację aktualizował:Krzysztof Kuczek
Data aktualizacji:16.08.2018 15:20